cena: 22.00PLN


Jak nauczyć się optymizmu?

Optymizmu można się nauczyć. Nie jesteśmy skazani na tkwienie w pesymizmie, nawet jeśli nie jesteśmy urodzonymi optymistami. Jak można zmienić swój sposób wyjaśniania, aby lepiej radzić sobie z problemami?

Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem: strach, lęk i…

Problematyka strachu i lęku jest złożona oraz wzajemnie powiązana. W chorobie neurologicznej zarówno strach, jak i stany lęku nabierają szczególnego, niespotykanego w żadnym innym obszarze, wymiaru.