Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym – quizie

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów za 1 godz. programu edukacyjnego można uzyskać 1 pkt.

  • Redakcja „Neurologii Praktycznej” przyjęła, że czas potrzebny na odpowiedź na jedno pytanie to 12 minut (odszukanie artykułu, zapoznanie się z nim, odpowiedź).

  • Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

  • 70% prawidłowych odpowiedzi to zaliczony quiz.

poprzedni artykuł