„Nieme klinicznie” zawały mózgu

Zawały mózgu „nieme klinicznie” (silent brain infarcts – SBI) są to wykrywane często przypadkowo w  badaniach neuroobrazowych zmiany ogniskowe o  etiologii najprawdopodobniej niedokrwiennej, które nie korespondują z żadnymi ewidentnymi ogniskowymi objawami niedokrwienia.