WIDEO - MAVENCLAD u pacjenta po niepowodzeniu terapii lekami II linii

W prezentacji przedstawiono wyniki własne polskiego ośrodka dot. leczenia kladrybiną odpowiadające pochodzącym z badań z randomizacją.

Komentarz:

dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

WIDEO - Długotrwałe działanie leku Mavenclad®

Dzięki podsumowaniu badań klinicznych rejestracyjnych, m.in. CLARITY i CLARITY Extension, zaprezentowanym na konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii (American Academy of Neurology – AAN) w 2021 r. [1], znacznie więcej wiadomo na temat bezpieczeństwa i skuteczności kladrybiny doustnej.

Prezentowany w obecnym materiale filmowym przypadek kobiety jest jednym z optymalnych przebiegów z długotrwałą remisją, bez progresji i bez aktywności choroby po 15 latach od rozpoczęcia terapii.

Komentarz

Prof. I. Kurkowska-Jastrzębska.

WIDEO - Kladrybina w tabletkach w leczeniu stwardnienia rozsianego

Niniejszy przypadek to historia pacjentki, która zachorowała na postać rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex – SM) w 23. roku życia, by przez pierwsze 4 lata zmagać się z kliniczną i radiologiczną aktywnością choroby pomimo szybkiego wdrożenia, a następnie 2-krotną modyfikacją terapii immunomodulującej w ramach tzw. I linii leczenia SM.

Komentarz
Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska

Podzielmy się wiedzą o pacjencie z SM

Program Edukacyjny został stworzony z myślą o dostarczeniu praktycznej wiedzy na temat leczenia pacjentów z SM produktem leczniczym Mavenclad® w ramach Programu Lekowego.

Na portalu przez cały rok 2021 zostanie opublikowanych 12 materiałów szkoleniowych w formie nagrań wideo. Materiały będą przedstawiać szczegółowe opisy przypadków pacjentów z SM leczonych kladrybiną na terenie Polski. Każdy film będzie opatrzony komentarzem eksperta.