Podzielmy się wiedzą o pacjencie z SM

Program Edukacyjny został stworzony z myślą o dostarczeniu praktycznej wiedzy na temat leczenia pacjentów z SM produktem leczniczym Mavenclad® w ramach Programu Lekowego.

Na portalu przez cały rok 2021 zostanie opublikowanych 12 materiałów szkoleniowych w formie nagrań wideo. Materiały będą przedstawiać szczegółowe opisy przypadków pacjentów z SM leczonych kladrybiną na terenie Polski. Każdy film będzie opatrzony komentarzem eksperta.