Neurologia Praktyczna

Śledzenie rozwijającej się dynamicznie wiedzy medycznej z dziedziny neurologii nie jest łatwe, gdyż bezpośrednie dotarcie do źródłowych materiałów nie zawsze jest możliwe. Większość najnowszych faktów i poglądów oraz rozmaitych bardzo istotnych oświadczeń, standardów i zaleceń można znaleźć w czasopismach międzynarodowych, słabo dostępnych u nas ogółowi lekarzy praktyków, nie tyle z powodu - niknących zresztą - barier językowych, ale ze względu na bariery ekonomiczne.
 
Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, że staje przed naszym środowiskiem istotne wyzwanie, aby możliwie szybko udostępniać treść tych czasopism, niejako z pierwszej ręki, tzn. tłumacząc na język polski w całości ukazujące się w nich artykuły, zwłaszcza te, które są ważne dla codziennej praktyki, jej unowocześniania i doskonalenia, publikując przekłady w specjalnym czasopiśmie. Taka jest właśnie idea, cel i program "Neurologii Praktycznej".
 
Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pierwszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik. Obecnie jest to dwumiesięcznik. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neurologicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów.
 
W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Rok 2010 to dalszy rozwój pisma i kolejna nowa sekcja – „Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych”. W naszym piśmie znajdą Państwo również artykuły z serii „Ogólne problemy praktyki lekarskiej” z interesującymi tekstami z pogranicza prawa i medycyny. 
 
Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale "Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece", a także zapowiedzi konferencji naukowych.

 
Obecnie "Neurologia Praktyczna" jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.
 
Rok założenia: 2002
ISSN: 1644-485X
Nakład: 2500 egz.
Czasopismo dostępne w wydaniu drukowanym i elektronicznym (.epub)


Aktualny numer

4/2022

Postępy neurologii praktycznej
Rola CGRP w patofizjologii migreny

Artykuły tłumaczone

  • Teoria umysłu: wskazówka do interpretacji funkcjonalnych zaburzeń ruchowych
  • Zaburzenia neuroimmunologiczne w COVID-19
  • Zespół amnestyczny w przebiegu udaru niedokrwiennego z zakresu unaczynienia tętnicy tylnej mózgu
  • Poprawa w zakresie szybkości przetwarzania poznawczego, zmniejszenia niesprawności i w samoocenie stanu pacjentów z wczesną postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego leczonych natalizumabem: wyniki 4-letniego badania otwartego w warunkach codziennej praktyki klinicznej
  • AttackMS.82 / Rozmowa z prof. Gavinem Giovannonim

Omówienia
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Zgoda pacjenta – wybrane problemy prawne


Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Rola CGRP w patofizjologii migreny

The role of CGRP in pathophysiology of migraine

Marcin Kopka

 

Streszczenie

Peptyd pochodny genu kalcytoniny (calcitonin gene related peptide – CGRP) to zidentyfikowany w 1982 r. neuropeptyd składający się z 37 aminokwasów. Coraz więcej dowodów wskazuje, że CGRP odgrywa kluczową rolę w patofizjologii migreny. Na podstawie przeglądu publikacji z ostatnich 3-4 dekad można wymienić następujące dowody: 1) stężenie CGRP zwiększa się pod­czas napadów bólu głowy, a...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
89.00 PLN
Oszczędzasz : 19.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
140.00 PLN
Oszczędzasz : 76.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

E-prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
76.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka