Neurologia Praktyczna

Śledzenie rozwijającej się dynamicznie wiedzy medycznej z dziedziny neurologii nie jest łatwe, gdyż bezpośrednie dotarcie do źródłowych materiałów nie zawsze jest możliwe. Większość najnowszych faktów i poglądów oraz rozmaitych bardzo istotnych oświadczeń, standardów i zaleceń można znaleźć w czasopismach międzynarodowych, słabo dostępnych u nas ogółowi lekarzy praktyków, nie tyle z powodu - niknących zresztą - barier językowych, ale ze względu na bariery ekonomiczne.
 
Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, że staje przed naszym środowiskiem istotne wyzwanie, aby możliwie szybko udostępniać treść tych czasopism, niejako z pierwszej ręki, tzn. tłumacząc na język polski w całości ukazujące się w nich artykuły, zwłaszcza te, które są ważne dla codziennej praktyki, jej unowocześniania i doskonalenia, publikując przekłady w specjalnym czasopiśmie. Taka jest właśnie idea, cel i program "Neurologii Praktycznej".
 
Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pierwszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik. Obecnie jest to dwumiesięcznik. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neurologicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów.
 
W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Rok 2010 to dalszy rozwój pisma i kolejna nowa sekcja – „Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych”. W naszym piśmie znajdą Państwo również artykuły z serii „Ogólne problemy praktyki lekarskiej” z interesującymi tekstami z pogranicza prawa i medycyny. 
 
Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale "Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece", a także zapowiedzi konferencji naukowych.

 
Obecnie "Neurologia Praktyczna" jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.
 
Rok założenia: 2002
ISSN: 1644-485X
Nakład: 2500 egz.
Czasopismo dostępne w wydaniu drukowanym i elektronicznym (.epub)


Aktualny numer

2/2021

Postępy neurologii praktycznej

  • Fremanezumab w prewencji migreny – co wiemy z badania
Artykuły tłumaczone
  • Powikłania neurologiczne i naczyniowe pierwotnych oraz wtórnych guzów mózgu: wytyczne eano-esmo dla praktyki klinicznej dotyczące profilaktyki, diagnostyki, leczenia i obserwacji
  • Lęk wysokości i wzrokowa nietolerancja wysokości: postępy w zakresie epidemiologii i poznania mechanizmów
  • Odstawić czy kontynuować? Leczenie modyfikujące przebieg choroby po pierwszym epizodzie klinicznym stwardnienia rozsianego
  • Neurologia i szczepienia: rozważania w kontekście COVID-19/SARS-CoV-2
  • Wpływ natalizumabu na jakość życia w rzeczywistej kohorcie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: wyniki MS PATHS
Omówienia
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
  • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rola lekarza

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna
Fremanezumab w prewencji migreny – co wiemy z badania FOCUS
Fremanezumab for migraine prevention – what we know from FOCUS trial
Marcin Kopka
 
Streszczenie
Celem leczenia prewencyjnego epizodycznej i przewlekłej migreny jest zmniejszenie częstości oraz ciężkości napadów migreny, a dzięki temu poprawa jakości życia chorych. Sugeruje się, że peptyd związany z genem kalcytoniny (calcitonin gene-related peptide – CGRP) odgrywa kluczową rolę w patofizjologii migreny. W ciągu ostatnich kilku dekad...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
89.00 PLN
Oszczędzasz : 19.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
140.00 PLN
Oszczędzasz : 76.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

E-prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
76.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka