Oświadczenie o prawach autorskich

…………………………………………
(miejsce i data)

 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
       (dane Autora/Autorów publikacji)

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że publikacja pt.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie była wcześniej publikowana i nie została przesłana redakcji innego wydawnictwa. Po jej opublikowaniu wszystkie prawa autorskie przekazuję Wydawnictwu Czelej Sp. z o.o. Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń prac.

 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(podpis Autora/Autorów publikacji)