Rada naukowa

Komitet redakcyjny: 
Dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, prof. UMŁ (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Cezary Fryze (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kulczycki (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj  (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff  (Łódź)