Redaktorzy naukowi działów

Redaktorzy tematyczni działów: 

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze) 

Recenzenci: 
Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Walenty Michał Nyka (Gdańsk) 

Redaktor statystyczny
Anna Toruń-Jurkowska, Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie