Redaktor naczelny


Redaktor naczelna


Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz


Specjalista w zakresie neurologii, wieloletni Kierownik, a obecnie Konsultant w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Konsultant neurologii w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Główne kierunki badawcze to udar mózgu, padaczka, epidemiologia.