Redaktor naczelny

Prof. Alina Kułakowska

Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

Doświadczony klinicysta neurolog, konsultant ds. neurologii w województwie podlaskim, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Współautorka opracowania „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju” – strategii mającej na celu  poprawę opieki neurologicznej w Polsce.

W 1992 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (AMB). W latach 1992-1996 pracowała jako asystent w Zakładzie Farmakologii AMB, gdzie w 1995 r. obroniła tezy pracy doktorskiej „Wpływ losartanu, selektywnego inhibitora receptorów angiotensynowych typu 1, na behawioralne efekty angiotensyny II”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Od 1996 r. jest zatrudniona w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), obecnie na stanowisku profesora. W 1997 r. uzyskała z neurologii specjalizację I stopnia, a w 2001 r. z wyróżnieniem specjalizację II stopnia. W 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena znaczenia gelsoliny w diagnostyce i patogenezie wybranych chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego” Rada Wydziału Lekarskiego UMB nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2018 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych.