Neurologia Praktyczna

Śledzenie rozwijającej się dynamicznie wiedzy medycznej z dziedziny neurologii nie jest łatwe, gdyż bezpośrednie dotarcie do źródłowych materiałów nie zawsze jest możliwe. Większość najnowszych faktów i poglądów oraz rozmaitych bardzo istotnych oświadczeń, standardów i zaleceń można znaleźć w czasopismach międzynarodowych, słabo dostępnych u nas ogółowi lekarzy praktyków, nie tyle z powodu - niknących zresztą - barier językowych, ale ze względu na bariery ekonomiczne.
 
Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, że staje przed naszym środowiskiem istotne wyzwanie, aby możliwie szybko udostępniać treść tych czasopism, niejako z pierwszej ręki, tzn. tłumacząc na język polski w całości ukazujące się w nich artykuły, zwłaszcza te, które są ważne dla codziennej praktyki, jej unowocześniania i doskonalenia, publikując przekłady w specjalnym czasopiśmie. Taka jest właśnie idea, cel i program "Neurologii Praktycznej".
 
Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pierwszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik. Obecnie jest to dwumiesięcznik. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neurologicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów.
 
W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Rok 2010 to dalszy rozwój pisma i kolejna nowa sekcja – „Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych”. W naszym piśmie znajdą Państwo również artykuły z serii „Ogólne problemy praktyki lekarskiej” z interesującymi tekstami z pogranicza prawa i medycyny. 
 
Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale "Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece", a także zapowiedzi konferencji naukowych.

 
Obecnie "Neurologia Praktyczna" jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.
 
Rok założenia: 2002
ISSN: 1644-485X
Nakład: 2500 egz.
Czasopismo dostępne w wydaniu drukowanym i elektronicznym (.epub)


Aktualny numer

2/2022

Artykuły tłumaczone

 

Cyfrowa terapia w neurologii

Digital therapeutics in neurology

J Neurol 2022; 269: 1209-1224

Komentarz: Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

Atlas czynników ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego: badanie z randomizacją mendlowską

An atlas on risk factors for multiple sclerosis: a Mendelian randomization study

J Neurol 2021; 268: 114-124

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

 

Charakterystyka zaburzeń poznawczych w chorobie ciał skrobiowatych u dorosłych

Characterization of cognitive impairment in adult polyglucosan body disease

J Neurol 2022; 269: 2854-2861

 

Zapalenie mózgu zależne od autoprzeciwciał: od obserwacji klinicznych do patogenezy molekularnej

The autoantibody-mediated encephalitides: from clinical observations to molecular pathogenesis

J Neurol 2021; 268:1689-1707

 

Metody oceny wyników jako wsparcie w optymalizacji leczenia stwardnienia rozsianego

Outcome measures assisting treatment optimization in multiple sclerosis

J Neurol 2022; 269: 1282-1297

 

Omówienia

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Anna Cisowska-Maciejewska, Piotr Sokołowski

 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 

Wolność sumienia pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Sylwia Kiełbasa

 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna


Cyfrowa terapia w neurologii

Tłumaczenie artykułu:

Digital therapeutics in neurology

 

Streszczenie

Cyfrowa terapia (digital therapeutics – DTx) to dziedzina zdrowia cyfrowego, określona przez Stowarzyszenie DTx (DTx Alliance) jako „stosowanie opartych na dowodach interwencji leczniczych, które są sterowane oprogramowaniem, w celu zapobiegania zaburzeniom zdrowia czy chorobom lub ich leczenia. Są one stosowane niezależnie od leków, urządzeń lub innych metod leczenia albo jednocześnie z nimi w...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
89.00 PLN
Oszczędzasz : 19.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
140.00 PLN
Oszczędzasz : 76.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

E-prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
76.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka