Neurologia Praktyczna, 1/2010

  • Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu padaczki-korzyści i ograniczenia 
  • Leczenie młodzieńczej padaczki mioklonicznej
  • PADACZKA: Ostre objawowe napady padaczkowe w zakażeniach OUN
  • INNE PROBLEMY KLINICZNE: DYSKUSYJNE PROBLEMY PRAKTYKI NEUROLOGICZNEJ- Opieka skoncentrowana na osobie w przypadkach ciężkiej choroby Alzheimera: stan obecny i kierunki na przyszłość
  • Ucisk rdzenia kręgowego przez nadtwardówkowe przerzuty nowotworowe
  • Diagnostyka różnicowa choroby drobnych i dużych naczyń w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 

Neurologia Praktyczna, 6/2009

  • Ostry udar niedokrwienny i zakażenie: najnowsze i wyłaniające się koncepcje
  • Nagły niespodziewany zgon u chorych na padaczkę: obecny stan wiedzy i dalsze perspektywy
  • Narkolepsja – cechy kliniczne, rozpoznanie i leczenie