Neurologia Praktyczna, 2/2010

 • Ból neurogenny w praktyce lekarskiej
 • CHOROBY NACZYNIOWE OUN: Porównanie cech klinicznych wewnątrzszpitalnego i pozaszpitalnego udaru niedokrwiennego 
 • Udar mózgu a proces nowotworowy: przegląd
 • PADACZKA: Na pograniczu padaczki: kliniczna i molekularna charakterystyka zjawisk imitujących napady padaczkowe 
 • CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: Charakterystyka kliniczna, patogeneza i leczenie zespołu Guillaina‑Barrego
 • DYSKUSYJNE PROBLEMY PRAKTYKI NEUROLOGICZNEJ: Problemy terapeutyczne w drżeniu samoistnym
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

 

Neurologia Praktyczna, 1/2010

 • Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu padaczki-korzyści i ograniczenia 
 • Leczenie młodzieńczej padaczki mioklonicznej
 • PADACZKA: Ostre objawowe napady padaczkowe w zakażeniach OUN
 • INNE PROBLEMY KLINICZNE: DYSKUSYJNE PROBLEMY PRAKTYKI NEUROLOGICZNEJ- Opieka skoncentrowana na osobie w przypadkach ciężkiej choroby Alzheimera: stan obecny i kierunki na przyszłość
 • Ucisk rdzenia kręgowego przez nadtwardówkowe przerzuty nowotworowe
 • Diagnostyka różnicowa choroby drobnych i dużych naczyń w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 

Neurologia Praktyczna, 6/2009

 • Ostry udar niedokrwienny i zakażenie: najnowsze i wyłaniające się koncepcje
 • Nagły niespodziewany zgon u chorych na padaczkę: obecny stan wiedzy i dalsze perspektywy
 • Narkolepsja – cechy kliniczne, rozpoznanie i leczenie