Neurologia Praktyczna, 2/2023

Postępy neurologii praktycznej

Nowe możliwości terapii migreny przewlekłej

 

Artykuły tłumaczone

Związek między początkiem choroby Parkinsona i śmiertelnością z jej powodu a cukrzycą typu 2

Migrena przedsionkowa czy choroba Ménière’a: dylemat diagnostyczny

Udar mózgu u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych: badanie kohortowe i metaanaliza

Zapobieganie upadkom: wykorzystanie uczenia maszynowego w celu przewidywania przyszłych upadków u osób bez upadków w przeszłości

 

Omówienia

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

Obowiązki szpitala w sytuacji śmierci pacjenta – perspektywa prawna

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2023

Artykuły tłumaczone

 • Współczesna wiedza na temat fotofobii, sieci wzrokowych oraz bólów głowy
 • Bezdrgawkowy stan padaczkowy po zatrzymaniu krążenia: przeoczony, nieleczony i błędnie oceniany
 • Wpływ wystąpienia delirium na rokowanie i następstwa udaru mózgu: prospektywne, obserwacyjne badanie kohortowe
 • Izolowane zaburzenia zachowania w fazie snu REM: aktualne procedury diagnostyczne i pojawiające się nowe technologie
 • Wpływ diety ketogenicznej na stan zapalny w chorobach neurodegeneracyjnych

Omówienia
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2022

Postępy neurologii praktycznej
Rola CGRP w patofizjologii migreny

Artykuły tłumaczone

 • Teoria umysłu: wskazówka do interpretacji funkcjonalnych zaburzeń ruchowych
 • Zaburzenia neuroimmunologiczne w COVID-19
 • Zespół amnestyczny w przebiegu udaru niedokrwiennego z zakresu unaczynienia tętnicy tylnej mózgu
 • Poprawa w zakresie szybkości przetwarzania poznawczego, zmniejszenia niesprawności i w samoocenie stanu pacjentów z wczesną postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego leczonych natalizumabem: wyniki 4-letniego badania otwartego w warunkach codziennej praktyki klinicznej
 • AttackMS.82 / Rozmowa z prof. Gavinem Giovannonim

Omówienia
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej
Zgoda pacjenta – wybrane problemy prawne


Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2022

Artykuły tłumaczone

 • Leczenie pierwszej fazy drgawkowego stanu padaczkowego u dorosłych: przegląd systematyczny współczesnych dowodów z badań randomizowanych
 • Zespół niespokojnych nóg spowodowany udarem pnia mózgu: przegląd systematyczny 
 • Dysfunkcja tarczycy w zakrzepicy żylnej mózgowia: retrospektywne badanie kohortowe
 • Indukowanie remielinizacji w stwardnieniu rozsianym 
 • Przyłóżkowe i laboratoryjne badania diagnostyczne w miastenii

Omówienia

 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 • Egzekucja obowiązku szczepień ochronnych

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

 

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2022

Artykuły tłumaczone

 

Cyfrowa terapia w neurologii

Digital therapeutics in neurology

J Neurol 2022; 269: 1209-1224

Komentarz: Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

Atlas czynników ryzyka rozwoju stwardnienia rozsianego: badanie z randomizacją mendlowską

An atlas on risk factors for multiple sclerosis: a Mendelian randomization study

J Neurol 2021; 268: 114-124

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

 

Charakterystyka zaburzeń poznawczych w chorobie ciał skrobiowatych u dorosłych

Characterization of cognitive impairment in adult polyglucosan body disease

J Neurol 2022; 269: 2854-2861

 

Zapalenie mózgu zależne od autoprzeciwciał: od obserwacji klinicznych do patogenezy molekularnej

The autoantibody-mediated encephalitides: from clinical observations to molecular pathogenesis

J Neurol 2021; 268:1689-1707

 

Metody oceny wyników jako wsparcie w optymalizacji leczenia stwardnienia rozsianego

Outcome measures assisting treatment optimization in multiple sclerosis

J Neurol 2022; 269: 1282-1297

 

Omówienia

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Anna Cisowska-Maciejewska, Piotr Sokołowski

 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

 

Wolność sumienia pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Sylwia Kiełbasa

 

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2022

Artykuły tłumaczone

Wczesne odróżnianie dysocjacji poznawczo-ruchowej od zaburzeń przytomności: pułapki i wskazówki

Early discrimination of cognitive motor dissociation from disorders of consciousness: pitfalls and clues

J Neurol 2021; 268: 178-188

Komentarz: Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Resekcja martwej części mózgu w złośliwym zawale w obszarze unaczynienia tętnicy środkowej mózgu: doświadczenia własne i metaanaliza dostępnych dowodów

Strokectomy for malignant middle cerebral artery infarction: experience and meta-analysis of current evidence

J Neurol 2022; 269: 149-158

Komentarz: Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UKSW w Warszawie

Charakterystyka kliniczna i rezultaty w pierwotnych ropniach mózgu: analiza retrospektywna Clinical characteristics and outcome of primary brain abscess: a retrospective analysis

BMC Infect Dis 2021; 21: 1245

 

Funkcjonalne zaburzenie neurologiczne i stwardnienie rozsiane: przegląd systematyczny mylnych rozpoznań i nakładanie się obrazów klinicznych

Functional neurological disorder and multiple sclerosis: a systematic review of misdiagnosis and clinical overlap

J Neurol 2022; 269: 654-663

Omówienia

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Anna Cisowska-Maciejewska, Piotr Sokołowski

 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

Niepożądane odczyny poszczepienne z perspektywy prawnej

Sylwia Kiełbasa

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2021

Postępy neurologii praktycznej

 • Zaburzenia przetwarzania liczb i liczenia w praktyce neurologicznej
 • Wybrane zagadnienia dotyczące podawania doustnie kladrybiny w stwardnieniu rozsianym i jej stosowania w dobie pandemii COVID-19
 
Artykuły tłumaczone
 • Związek diety i bólu głowy
 • Neurologiczne doniesienia: zastosowanie troponin sercowych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
 • Następstwa neurologiczne pandemii i epidemii
 • Prodromalne objawy ruchowe choroby Parkinsona: od obserwacji przyłóżkowej do zastosowania na wielką skalę
Omówienia
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Ogólne problemy praktyki lekarskiej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece
Kalendarium konferencji naukowych
Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN