Neurologia Praktyczna, 5/2013

 • Rekomendacje postępowania w zawrotach głowy w praktyce ambulatoryjnej
 • Badania obrazowe u młodych dorosłych z krwotokiem śródmózgowym
 • Miażdżyca tętnicy szyjnej a terapia interwencyjna
 • Leczenie chirurgiczne przerzutów do mózgu
 • Farmakologiczne leczenie dystrofii mięśniowych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Między lekarzem neurologiem a pacjentem i jego rodziną – psychologiczny aspekt wzajemnych relacji
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część II

Neurologia Praktyczna, 4/2013

 • Diagnozowanie i metody leczenia płynotoku pourazowego
 • Zalecenia EFNS -ENS dotyczące rozpoznania i postępowania w schorzeniach z towarzyszącym otępieniem
 • Choroba Huntingtona
 • Skórne objawy niepożądane związane z leczeniem modyfikującym przebieg choroby w stwardnieniu rozsianym: przegląd piśmiennictwa
 • Postępowanie z tradycyjnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu: niekończące się wyzwanie dla zachowań prozdrowotnych obejmujących dietę i aktywność fizyczną
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Stwardnienie rozsiane – rozmowy najtrudniejsze. Interwencja kryzysowa
 • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I
 

Neurologia Praktyczna, 3/2013

 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej u osób dorosłych
 • Diagnostyka różnicowa demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego: poza granicami stwardnienia rozsianego
 • Natalizumab może zmniejszać częstość występowania zmian poznawczych i zaników tkanki mózgowej w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego: pilotażowe badanie prospektywne bez randomizacji
 • Nowości w dystonii
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Stwardnienie rozsiane – potrzeby chorych i ich bliskich

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2013

 • Zaburzenia nastroju w stwardnieniu rozsianym
 • Lakozamid w terapii padaczki w świetle dostępnych badań i doświadczeń własnych
 • Neuropatia i paraproteiny: przegląd złożonej zależności
 • Neurologia zdrowienia: rozważania na temat nowej anatomii i fizjologii uszkodzonego układu nerwowego
 • Natalizumab w leczeniu stwardnienia rozsianego
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem 
 
 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 1/2013

 • Wieloogniskowa neuropatia ruchowa
 • Badanie PET w śpiączce i w stanie wegetatywnym
 • Nagły niespodziewany zgon w padaczce: mechanizmy, częstość występowania oraz zapobieganie
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
 • Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 
 • Odpowiedzialność niezależna od winy 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 6/2012

 • Neurologiczne i laryngologiczne przyczyny zawrotów głowy 
 • Klasterowy ból głowy: zaniedbywany problem w codziennej praktyce. Nowe dane i poglądy 
 • Sporadyczna angiopatia amyloidowa naczyń mózgowych – obraz kliniczny oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia 
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych  
 • Kaprysy natury, czyli o zespole sawanta 
 • Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową 
 • Jak założyć własną praktykę lekarską?
 • Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
 • Kalendarium konferencji naukowych 

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 5/2012

 • Wewnątrznaczyniowe leczenie udaru niedokrwiennego mózgu
 • Postępowanie w stanach padaczkowych – od teorii do praktyki
 • Trudne rozmowy: Rady psychologów i lekarzy praktyków, jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną o problemach i ważnych decyzjach

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 4/2012

 • Chirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego
 • Różne preparaty interferonu beta w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego: czy są równie skuteczne?
 • Migrena i udar mózgu: złożony związek z implikacjami klinicznymi
   

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 3/2012

 • Encefalomiopatie mitochondrialne – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Mitochondrial encephalomyopathies – clinical, diagnostic and therapeutic approaches
 • Zaburzenia ruchowe: znaczenie obrazowania w diagnostyce
 • Pilne leczenie chorych z przemijającym napadem niedokrwiennym a niskie ryzyko zdarzeń naczyniowych: badanie TIA Aarhus
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Kontrakt i etat, czyli różne oblicza pracy lekarza
 • Diagnoza, która motywuje
 • Fotoreportaż z Konferencji X Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2012

Cena: 16.80 PLN

Neurologia Praktyczna, 2/2012

 • Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternatywa w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Spektrum diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem przewlekłej neuroboreliozy – doświadczenia rocznych obserwacji chorych z neuroboreliozą z przychodni szpitala uniwersyteckiego
 • Doświadczenie kliniczne z preparatami generycznymi lewetiracetamu u chorych na padaczkę
 • Łagodne urazowe obrażenia mózgu (wytyczne EFNS)
 • Zespół miasteniczny Lamberta -Eatona: od charakterystyki klinicznej do strategii terapeutycznych
 • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
 • Ustawa o działalności leczniczej a indywidualne praktyki lekarskiej

Cena: 16.80 PLN