Neurologia Praktyczna

Śledzenie rozwijającej się dynamicznie wiedzy medycznej z dziedziny neurologii nie jest łatwe, gdyż bezpośrednie dotarcie do źródłowych materiałów nie zawsze jest możliwe. Większość najnowszych faktów i poglądów oraz rozmaitych bardzo istotnych oświadczeń, standardów i zaleceń można znaleźć w czasopismach międzynarodowych, słabo dostępnych u nas ogółowi lekarzy praktyków, nie tyle z powodu - niknących zresztą - barier językowych, ale ze względu na bariery ekonomiczne.
 
Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, że staje przed naszym środowiskiem istotne wyzwanie, aby możliwie szybko udostępniać treść tych czasopism, niejako z pierwszej ręki, tzn. tłumacząc na język polski w całości ukazujące się w nich artykuły, zwłaszcza te, które są ważne dla codziennej praktyki, jej unowocześniania i doskonalenia, publikując przekłady w specjalnym czasopiśmie. Taka jest właśnie idea, cel i program "Neurologii Praktycznej".
 
Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pierwszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik. Obecnie jest to dwumiesięcznik. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neurologicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów.
 
W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Rok 2010 to dalszy rozwój pisma i kolejna nowa sekcja – „Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych”. W naszym piśmie znajdą Państwo również artykuły z serii „Ogólne problemy praktyki lekarskiej” z interesującymi tekstami z pogranicza prawa i medycyny. 
 
Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale "Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece", a także zapowiedzi konferencji naukowych.

 
Obecnie "Neurologia Praktyczna" jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.
 
Rok założenia: 2002
ISSN: 1644-485X
Nakład: 2500 egz.
Czasopismo dostępne w wydaniu drukowanym i elektronicznym (.epub)


Aktualny numer

1/2022

Artykuły tłumaczone

Wczesne odróżnianie dysocjacji poznawczo-ruchowej od zaburzeń przytomności: pułapki i wskazówki

Early discrimination of cognitive motor dissociation from disorders of consciousness: pitfalls and clues

J Neurol 2021; 268: 178-188

Komentarz: Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Resekcja martwej części mózgu w złośliwym zawale w obszarze unaczynienia tętnicy środkowej mózgu: doświadczenia własne i metaanaliza dostępnych dowodów

Strokectomy for malignant middle cerebral artery infarction: experience and meta-analysis of current evidence

J Neurol 2022; 269: 149-158

Komentarz: Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UKSW w Warszawie

Charakterystyka kliniczna i rezultaty w pierwotnych ropniach mózgu: analiza retrospektywna Clinical characteristics and outcome of primary brain abscess: a retrospective analysis

BMC Infect Dis 2021; 21: 1245

 

Funkcjonalne zaburzenie neurologiczne i stwardnienie rozsiane: przegląd systematyczny mylnych rozpoznań i nakładanie się obrazów klinicznych

Functional neurological disorder and multiple sclerosis: a systematic review of misdiagnosis and clinical overlap

J Neurol 2022; 269: 654-663

Omówienia

Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych

Anna Cisowska-Maciejewska, Piotr Sokołowski

 

Ogólne problemy praktyki lekarskiej

Niepożądane odczyny poszczepienne z perspektywy prawnej

Sylwia Kiełbasa

Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece

Kalendarium konferencji naukowych

Program edukacyjny – Neurologia Praktyczna


Odzyskiwanie funkcji kończyny górnej po udarze mózgu

Regaining function of the upper limb in post-stroke patients

Iwona Sarzyńska-Długosz

                                          

Streszczenie

Odzyskiwanie funkcji kończyny górnej, utraconej w następstwie udaru mózgu, jest procesem

długotrwałym i trudnym. Kłopoty w realizacji celu terapii wynikają ze skomplikowanej budowy i złożonej funkcji kończyny górnej, które umożliwiają wykonywanie drobnych i bardzo precyzyjnych ruchów. W niniejszym...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
89.00 PLN
Oszczędzasz : 19.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia plus prenumerata elektroniczna gratis

Cena prenumeraty:
140.00 PLN
Oszczędzasz : 76.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

E-prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
76.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka