Wtórna profilaktyka udaru – nowe wytyczne

Wtórna profilaktyka udaru – nowe wytyczne
Dostępne są już najnowsze wytyczne dotyczące postępowania z chorymi po przebytym udarze mózgu oraz przemijającym ataku niedokrwiennym
Rekomendacje opracowane przez American Heart Association wspólnie z American Stroke Association pojawiły się w internetowej wersji czasopisma „Stroke”i uaktualniają ich poprzednią wersję z 2011 roku.
Najnowsze zalecenia podkreślają m.in. ogromną rolę identyfikacji i monitorowania pod kątem czynników ryzyka u pacjentów po przebytym mózgowym incydencie naczyniowym. Oprócz ugruntowanych już wytycznych na temat nadciśnienia tętniczego czy hiperlipidemii podkreśla sięrolę otyłości, cukrzycy, a także zespołu bezdechu sennego jako niezależnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i zachęca do ich aktywnego poszukiwania wśród pacjentów po przebytym udarze czy TIA. Autorzy zwracają też uwagę na modyfikację stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) jako ważnego elementu wtórnej profilaktyki udaru. Istotnym zaleceniem wydaje sięprzedłużone monitorowanie w kierunku migotania przedsionków u chorych z udarem lub TIA bez uchwytnej przyczyny.

W aktualnych wytycznych znajdziemy wiele wskazówek terapeutycznych dotyczących leczenia zarówno farmakologicznego, jak i zabiegowego w różnych populacjach pacjentów po przebytych incydentach naczyniowych. W dobie nowych leków antykoagulacyjnych nie mogło ich zabraknąć jako nowej pozycji we wtórnej profilaktyce udaru, mimo że rekomendacje na ich temat są jeszcze powściągliwe. Ponadto wytyczne odnoszą się również do rzadszych sytuacji klinicznych, jak np. stany nadkrzepliwości, zakrzepica zatok żylnych mózgowia, ciąża, przetrwały otwór owalny, a także postępowania po krwotoku wewnątrzmózgowym.

Pełny tekst nowych wytycznych jest już dostępny na stronie internetowej AHA/ASA, a w wersji papierowej wytyczne zostaną opublikowane w lipcowym numerze „Stroke”.
następny artykuł