Leki generyczne w leczeniu padaczki  

Leki generyczne (generic drugs), zgodnie z definicją Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA), są produktami leczniczymi, które posiadają tę samą jakościowo i ilościowo substancję czynną oraz formę farmaceutyczną, co referencyjny produkt leczniczy.