Neurologia Praktyczna, 4/2013

  • Diagnozowanie i metody leczenia płynotoku pourazowego
  • Zalecenia EFNS -ENS dotyczące rozpoznania i postępowania w schorzeniach z towarzyszącym otępieniem
  • Choroba Huntingtona
  • Skórne objawy niepożądane związane z leczeniem modyfikującym przebieg choroby w stwardnieniu rozsianym: przegląd piśmiennictwa
  • Postępowanie z tradycyjnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu: niekończące się wyzwanie dla zachowań prozdrowotnych obejmujących dietę i aktywność fizyczną
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Stwardnienie rozsiane – rozmowy najtrudniejsze. Interwencja kryzysowa
  • Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I
 


Diagnozowanie i metody leczenia płynotoku pourazowego
Diagnosis and methods of treatment of traumatic cerebrospinal fluid rhinorrhea
Michał Rutkowski, Piotr Trojanowski, Urszula Zielińska, Radosław Rola, Tomasz Trojanowski
 
Zalecenia EFNS -ENS dotyczące rozpoznania i postępowania w schorzeniach z towarzyszącym otępieniem
EFNS -ENS Guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia
Journal of Neurology 2012, 19: 1159-1179
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski 
 
Choroba Huntingtona
Huntington’s disease
Curr Opin Neurol 2012, 25: 491-498
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 
Skórne objawy niepożądane związane z leczeniem modyfikującym przebieg choroby w stwardnieniu rozsianym: przegląd piśmiennictwa
Cutaneous adverse events associated with disease-modifying treatment in multiple sclerosis: a systematic review
Multiple Sclerosis Journal 18(12): 1705-17
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 
Postępowanie z tradycyjnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu: niekończące się wyzwanie dla zachowań prozdrowotnych obejmujących dietę i aktywność fizyczną
Traditional risk factor management for stroke: a never-ending challenge for health behaviors of diet and physical activity
Curr Opin Neurol 2012, 25: 11-17
 
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Dr Piotr Sokołowski
 
Stwardnienie rozsiane – rozmowy najtrudniejsze. Interwencja kryzysowa
Multiple sclerosis. The most difficult conversations. Crisis intervention
Andrzej Potemkowski, Magdalena Chęć, Maria Ligocka

Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnego zawodu lekarza – część I
Jagoda Sarzyńska, Rafał Ostrowski
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece 
 
Kalendarium konferencji naukowych
 
Quiz
 

 

Diagnozowanie i metody leczenia płynotoku pourazowego
Diagnosis and methods of treatment of traumatic cerebrospinal fluid rhinorrhea
Michał Rutkowski, Piotr Trojanowski, Urszula Zielińska, Radosław Rola, Tomasz Trojanowski
 
Streszczenie
Płynotok to potencjalnie groźny dla zdrowia i życia pacjenta stan, w którym stwierdza się obecność przetoki pomiędzy przestrzenią podpajęczynówkową a zatokami czaszki, uchem, okiem lub raną. Szybkie rozpoznanie i podjęcie leczenia zapobiega groźnym powikłaniom mogącym prowadzić nawet do zgonu pacjenta. Kluczowe dla rozpoznania są obraz kliniczny w połączeniu z badaniami laboratoryjnymi i obrazowymi. Leczenie płynotoku może odbywać się zachowawczo lub operacyjnie. Spośród technik operacyjnych najpopularniejsze są dostępy śródczaszkowe wewnątrz­oponowe oraz zewnątrzczaszkowe, wewnątrznosowe z użyciem endoskopu.
 
Abstract
Rhinorrhea is a potentially dangerous, life threatening condition, with the presence of a fistula between the subarachnoid space and cranial sinuses, ear, eye or wound. Quick diagnosis and therapy prevent dangerous complications that could result in patients death. The diagnosis is based on clinical observation, laboratory tests and imaging. Rhinorrhea can be treated conservatively or surgically. Among the most popular surgical techniques are: intracranial, intradural and extracranial, endonasal endoscopic approaches.
 
Słowa kluczowe: płynotok nosowy, uszny, przetoka płynowa
Key words: rhinorrhea, otorrhea, CSF fistula