Neurologia Praktyczna, 2/2013

  • Zaburzenia nastroju w stwardnieniu rozsianym
  • Lakozamid w terapii padaczki w świetle dostępnych badań i doświadczeń własnych
  • Neuropatia i paraproteiny: przegląd złożonej zależności
  • Neurologia zdrowienia: rozważania na temat nowej anatomii i fizjologii uszkodzonego układu nerwowego
  • Natalizumab w leczeniu stwardnienia rozsianego
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
  • Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem 
 
 

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym, który nie przeszkadza w odczycie. Plik można otworzyć za pomocą darmowej aplikacji Adobe Digital Editions.

Zaburzenia nastroju w stwardnieniu rozsianym
Mood disorders in multiple sclerosis
Tomasz Gabryelewicz, Monika Mandecka
 
Lakozamid w terapii padaczki w świetle dostępnych badań i doświadczeń własnych
Lacosamide in the treatment of epilepsy – from the perspective of available research and clinical experience
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Magdalena Bosak, Andrzej Rysz
 
Neuropatia i paraproteiny: przegląd złożonej zależności
Neuropathy and paraproteins: review of a complex association
Y.A. Rajabally
European Journal of Neurology 2011; 18: 1291-1298
Komentarz: Dr hab. n. med. Rafał Rola
 
Neurologia zdrowienia: rozważania na temat nowej anatomii i fizjologii uszkodzonego układu nerwowego
Restorative neurology: Consideration of the new anatomy and physiology of the injured nervous system
Keith E. Tansey, William Barry McKay, Byron A. Kakulas
Clinical Neurology and Neurosurgery 114 (2012) 436-440
 
Natalizumab w leczeniu stwardnienia rozsianego
Omówienie artykułu: Clinical effects of natalizumab on multiple sclerosis appear early in treatment course
Opracowanie: dr n. med. Ewa Belniak
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski
 
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych
Dr Piotr Sokołowski 
 
Komunikacja lekarza neurologa z pacjentem
Communication between a neurologist and his patient
Joanna Seniów, Daniel Jerzy Żyżniewski
 
Zgoda pacjenta na zastosowanie proponowanych metod leczniczych
Andrzej Jakubiec
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece 
 
Kalendarium konferencji naukowych 
 
Quiz

Zaburzenia nastroju w stwardnieniu rozsianym
Mood disorders in multiple sclerosis
Tomasz Gabryelewicz, Monika Mandecka
 
Streszczenie
W przebiegu stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex – SM) występują różne zaburzenia nastroju i afektu: depresja, dystymia, mania, euforia, patologiczny śmiech i płacz. Najczęstszym zaburzeniem jest depresja, której rozpowszechnienie wśród pacjentów z SM sięga nawet 50%. Depresja jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka samobójstw, których wskaźnik w SM może być 7,5 razy wyższy niż w populacji generalnej. Nasila ona charakterystyczne dla SM objawy: zmęczenie, zaburzenia snu, spowolnienie psychoruchowe i zaburzenia funkcji poznawczych, oraz obniża jakość życia chorych. Zaburzenia depresyjne w SM są często nierozpoznawane i nieleczone, podczas gdy leki przeciwdepresyjne i psychoterapia mogą je skutecznie łagodzić lub eliminować.
 
Abstract
Mood and affective disturbances are common in multiple sclerosis (MS) and consist of depression, dysthymia, mania, euphoria, pathological laughing and weeping. The most common emotional disturbance is depression, which lifetime prevalence in patients with MS may be as high as 50%. Depression is important risk factor of suicide, which rates in MS are 7.5 times higher than expected. Depression increased characteristic symptoms of MS: fatigue, sleep disturbances, psychomotor retardation, cognitive impairment and significantly declines in quality of life. MS patients with severe depression are often under-recognized and untreated, whereas antidepressant medications and psychotherapy are effective.
 
Słowa kluczowe: depresja, samobojstwo, stwardnienie rozsiane, interferon-β, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia
Key words: depression, suicide, multiple sclerosis, interferon-β, antidepressants, psychotherapy