O nas

Neurologia praktyczna jest to czasopismo przeznaczone dla neurologów, a także lekarzy ogólnych, zainteresowanych problemami neurologicznymi.
NP

Neurologia praktyczna
 jest czasopismem przeznaczonym dla neurologów, a także lekarzy ogólnych, zainteresowanych problemami neurologicznymi.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pierwszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik.

Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neurologicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów.

W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale "Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece". Nasza inicjatywa spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Obecnie "Neurologia praktyczna" jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.

Czasopismo dostępne jest w wydaniu drukowanym i elektronicznym (.epub).