Neuropsychiatria i Neuropsychologia Update 2020

Konferencja 2020-11-20 - 2020-11-21

Poznań
Szczegółowe informacje: https://www.termedia.pl/Konferencja-Neuropsychiatria-i-Neuropsychologia-Update-2020-Intro,1169,8722.html.