XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej „Postępy w elektrofizjologii i ich kliniczne znaczenie”

Konferencja 2020-06-04 - 2020-06-06

Wrocław
Ibis Styles Wroclaw Centrum
Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław

 

Szczegółowe informacje: https://neurofi zjologia2020.icongress.pl.