Konferencja Edukacyjna PTChPiIZR i Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

Konferencja 2020-04-17 - 2020-04-18

Warszawa
Szczegółowe informacje: http://www.parkinson.viamedica.pl/1591.1.2020.warszawa.