Gdyńskie Spotkania Neurologiczne. Co nowego w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych? III Post AES (American Epilepsy Society Meeting)

Konferencja 2020-03-13 - 2020-03-14

Gdynia
Szczegółowe informacje: http://www.gsn.viamedica.pl/598.1.2020.gdynia.