Neuro Update 2019

Konferencja 2019-03-08 - 2019-03-09

XVII Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2019
Jak co roku, przedstawimy najnowsze osiągnięcia naukowe w neurologii oraz wiele praktycznych rozwiązań związanych z diagnostyką i leczeniem.

 • Sesja Update
  Otępienie z ciałami Lewy'ego
  Napady psychotyczne u chorych z padaczką
  SM
  Choroba Huntingtona – nowa metoda terapii 
 • Diagnostyka
  Udary niedokrwienne o nieokreślonej etiologii i co dalej? - rola neurologa
  Jak za pomocą SPECT DATSCAN różnicować trudne przypadki parkinsonizmu
  Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – rozpoznanie w oparciu o obraz kliniczny
  Diagnostyka laboratoryjna w zapaleniu autoimmunologicznym mózgu 
 • Nowe metody terapii
  Leczenie zaburzeń świadomości
  Czy mamy skuteczną metodę leczenia SLA 
 •  Sesja Video
  Diagnostyka ruchów pląsawiczych
  Diagnostyka napadów padaczkowych
 • Diagnostyka różnicowa
  SM
  SLA
  Padaczka autoimmunologiczna
 •  Terapia
  Leczenie padaczki a ryzyko interakcji w zależności od wieku pacjenta
  Profilaktyka chorób naczyniowych - możliwe interakcje 

Dla uczestników konferencji bezpłatne warsztaty:
Zaburzenia ruchowe w schorzeniach ogólnoustrojowych
Praktyczne warsztaty z manewrów stosowanych w diagnostyce i leczeniu łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy

Szczegółowe informacje na stronie ➡ www.neuroupdate.pl