III Interdyscyplinarne Sympozjum Bezdechy i Chrapanie

Konferencja 2018-05-17 - 2018-05-18

Białystok
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

Szczegółowe informacje: https://www.umb.edu.pl/bezdech/