XVI Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2018

XVI Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2018

Konferencja 2018-05-25 - 2018-05-26

Warszawa

Program konferencji


Piątek  25.05.2018

8.30-9.20 Rejestracja

9.20-9.30 Otwarcie konferencji

9.30-11.35 Sesja I UPDATE
Przewodnicząca:  prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

 • Leczenie późnych powikłań ruchowych w chorobie Parkinsona – nowe terapie – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • Postępowanie w stanie padaczkowym - nowe wytyczne Grupy Roboczej PTE – prof.  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • SM – personalizacja terapii – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
 • Nowotwory mózgu – nowe możliwości – prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
 • Leczenie bólu – Marihuana – prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada
 • Dyskusja
11.35-12.05 PRZERWA KAWOWA

12.05-13-50 Sesja II Diagnostyka
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
 • Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych - czy można ich uniknąć? –  prof. dr hab. n. med. Halina  Sienkiewicz-Jarosz
 • Zastosowanie badania EEG-fMRI w diagnostyce padaczki – prof. dr hab. n. med. Rafał Rola
 • Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych – prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
 • Drżenie samoistne a drżenie w Chorobie Parkinsona – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek (grant edukacyjny firmy KRKA)
 • Dyskusja
13.50-14.45 LUNCH

14.45-16.50 Sesja III Terapia
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 • Udar niedokrwienny mózgu – okno terapeutyczne – prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • Ból neuropatyczny – prof. dr hab. n. med. Monika Białecka (grant edukacyjny firmy KRKA)
 • Migrena – prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 • Wykład sponsorowany
 • Dyskusja

20.30 Kolacja - spotkanie towarzyskie

Sobota 26.05.2018

8.30-10.00 Sesja IV Diagnostyka II
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

 • Sesja Video Diagnostyka różnicowa zaburzeń ruchowych – prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
 • Wykład sponsorowany GENZYME
 • Dyskusja

10.00-10.30 PRZERWA KAWOWA

10.30-11.45 Sesja V 
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

 • Mechanizmy leżące u podłoża SLA – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 • Stres oksydacyjny w chorobach neurozwyrodnieniowych – prof. dr. hab. n. med. Konrad Rejdak
 • Honokiol - potencjalne możliwości terapeutyczne w chorobach układu nerwowego – prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski (grant edukacyjny firmy ALFASIGMA)
 • Dyskusja

11.45-12.30 PRZERWA – GORĄCY POSIŁEK

12.30-14.10 Sesja VI Nowe terapie objawowe – prawda a oczekiwania chorych?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

 • Pierwotnie postępujący SM – dr n. med. Alicja Kalinowska
 • Zespoły neurologiczne w alkoholowym uszkodzeniu wątroby – prof. dr. hab. n. med. Wojciech Kozubski
 • Spektrum neuromyelitis optica – prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • Padaczka – Marihuana – prof. dr. hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Dyskusja


Miejsce konferencji
Warsaw Plaza Hotel
ul. Łączyny 5, Warszawa

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: http://neuroupdate.pl