Problemy chorych na padaczkę

Pacjenci chorujący na padaczkę wstydzą się swojej choroby i zwykle się do niej nie przyznają. Wynika to prawdopodobnie z tego, że nadal krąży wiele mitów na temat samej choroby, jej przyczyn oraz osób nią dotkniętych. Chorzy na padaczkę na każdym etapie swojego życia spotykają się z problemami oraz ograniczeniami o charakterze prawnym i społecznym.

Aktualności w leczeniu padaczki

Leczenie padaczki może zostać rozpoczęte po wcześniejszym ustaleniu pewnego i prawidłowego rozpoznania choroby. Właściwe rozpoznanie jest uzależnione od spełnienia kryteriów aktualnie obowiązującej definicji rozpoznania padaczki.

Nagły zgon w padaczce

Zespół nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką (sudden unexpected death in epileptic patients – SUDEP) to nagła, niespodziewana, niezwiązana z urazem śmierć osoby chorej na padaczkę, u której występują lub nie występują napady padaczkowe, w sytuacji gdy badanie autopsyjne nie wykazało innej patomorfologicznej lub toksykologicznej przyczyny zgonu.