Kierowca i leki

Leki są substancjami, które bez wątpienia wpływają na organizm ludzki. Mogą obniżać zdolność obsługi pojazdu mechanicznego.