Webinary Neurologii Praktycznej

Webinary Neurologii Praktycznej
Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów “Neurologii Praktycznej”.

Wykłady będą prezentowane przez wybitnych specjalistów z dziedziny neurologii z uwzględnieniem wyzwań w dobie pandemii COVID-19.

Udział w webinariach jest BEZPŁATNY.


STWARDNIENIE ROZSIANE
1 czerwca 2020 r., godz. 18.30-20.30

  • COVID-19 a choroby demielinizacyjne – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
  • Wiarygodność badań paraklinicznych w diagnostyce COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
  • Aktualne doniesienia na temat leczenia teryflunomidem – dr n. med. Katarzyna Kurowska (wykład sponsorowany przez firmę Sanofi Genzyme)
  • Protokół leczenia kladrybiną w tabletkach – dr n. med. Marcin Wnuk (wykład sponsorowany przez firmę Merck)
  • Postać wtórnie przewlekła SM - przełamanie bariery terapeutycznej - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj (wykład sponsorowany przez firmę Novartis)

przycisk_rejestracji


SPONSORZY:

logo_Merck        logo_Novartis      logo Sanofi
CHOROBA PARKINSONA
8 czerwca 2020 r., godz. 18.30-20.30
   

  • Choroba Parkinsona i inne neurodegeneracje w czasach pandemii COVID-19 – implikacje kliniczne – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • Zaburzenia ruchowe i pozaruchowe w późnych stadiach choroby Parkinsona – diagnostyka i terapia – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek (wykład sponsorowany przez firmę Merz)
  • Leczenie ślinotoku w przebiegu zespołów parkinsonowskich – prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar (wykład sponsorowany przez firmę Merz)


przycisk_rejestracji
SPONSOR:

logo_Merz