Odpowiedzi do quizu z numeru 2/2019

Odpowiedzi do quizu z numeru 2/2019
Od Redakcji

W nr 3/2019 „Neurologii Praktycznej” błędnie podano prawidłowe odpowiedzi do quizu z numeru 2/2019. Poprawne są poniższe odpowiedzi.

Prawidłowe odpowiedzi do quizu z numeru 2/2019:

1. E 6. B 11. C 16. B 21. D 26. E
2. E 7. D 12. C 17. D 22. C 27. D
3. E 8. C 13. A 18. B 23. C  
4. B 9. E 14. E 19. E 24. B  
5. D 10. E 15. E 20. A 25. C  następny artykuł