Jak skutecznie radzić sobie ze stresem

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem
XXI wiek cechuje fala intensywnego życia, zawrotne tempo i codzienny stres
Aby był on możliwy do pokonania, trzeba wiedzieć, jak sobie z nim radzić. Należy poznać najważniejsze techniki skutecznego pokonania stresu i wdrożenie ich w codzienne życie.
Stres jest narastającym wewnętrznym niepokojem wobec trudnej sytuacji pojawiającej się w życiu. To ogarniający nas lęk, komplikujący nam egzystencję, przebywanie w środowisku, czasami dyskryminujący nas z niego. Według słownika medycznego stres to „stan wywołany zewnętrznymi lub wewnętrznymi czynnikami (stresorami) zakłócającymi czynności jednostki bądź wręcz jej zagrażającymi (np. silny ból)” [1].
Stres musimy zwalczać na różne sposoby, a na pewno umieć go rozróżnić. Inaczej reagujemy na stres codzienny, a inaczej na stres pojawiający się w trudnych momentach. Stres codzienny jest powtarzalny, możemy nawet nie zauważać go, przyzwyczajamy się do niego. Często jest tak, że odczuwamy lęki, stresujemy się, gdyż przekonani jesteśmy, iż ta sytuacja powinna nas stresować. Jeżeli zatem zmienimy swoje nastawienie, przewartościujemy niektóre rzeczy, będziemy mniej odczuwać sytuacji stresowych.
Według Hansa Selyego, pierwotnego twórcę stresu, stres to stan wywołany przez szkodliwy bodziec, w wyniku działania którego następuje reakcja obronna organizmu. Z medycznego punktu widzenia stres to zaburzenie hemostazy wywołane zaburzeniami psychologicznymi czy fizycznymi. Dłuższe sytuacje stresowe przeradzają się w stres negatywny, tzw. dystres, który jest reakcją obronną przed czynnikami psychicznymi i fizycznymi, objawiającymi się gorszą kondycją organizmu i samopoczuciem, zmęczeniem, apatią. Taki stres może doprowadzić do stanów lękowych, depresyjnych, a w późniejszym okresie do psychozy [2].
Psychoza jednak to już choroba psychiczna, której symptomami są zanik samokrytycyzmu, nierealistyczne myślenie, depresje, halucynacje, to „stan chwilowej utraty kontroli nad samym sobą” [3].
Najlepiej więc odczuwać ten dobry stres, motywujący nas do działania, pobudzający w nas chęć rywalizacji, będący siłą napędową i ważne, żeby umieć sobie z nim radzić, wówczas nie będzie niebezpieczeństwa, że zamieni się on w coś złego i przysporzy wiele problemów.


Źródła:
1. Wielki Słownik Medyczny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa , tom 2, s. 1274
2. http://www.pogromcystresow.pl/
3. Grzywa A.: Oblicza psychozy. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, s. 16.
następny artykuł