Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego, czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy, dawać z siebie wszystko (Vince Lombardi)

Słowa Lombardiego odzwierciedlają to, co jest najważniejsze dla nas w życiu, bo sukces to nieustanne dążenie do doskonałości, to duchowy i zawodowy rozwój, nacechowany często porażkami, ale dający poczucie własnej wartości i szczęście.
W osiągnięciu sukcesu ważne są różne środki, które do niego prowadzą. Istotnym narzędziem służącym do osiągniecia dobrego życia, przepełnionego sukcesami, gdzie dominuje poczucie satysfakcji i spełnienia, jest zarządzanie czasem. Jest ono również zestawem indywidualnej dyscypliny, który jeśli opanujemy, umożliwi nam samorealizację, osiągnięcie celów i sukces życiowy.
Istotnym aspektem w zarządzaniu czasem jest jego dobre wykorzystywanie i samoorganizacja. Umiejętność organizowania jest możliwa do wyuczenia, a planowanie i organizowanie swoich codziennych zajęć jest cenne w prawidłowym zarządzaniu czasem.
W zarządzaniu czasem posługiwać się można metodami i technikami, dzięki którym planowane działania będą miały szansę realizacji i powodzenia. Zaliczamy do nich:
  1. Posługiwanie się terminarzem i harmonogramami – należy starannie zapisywać wszelkie zadania, rozplanowywać zajęcia na najbliższe dni i miesiące. Należy ustalić harmonogram, czyli „listę bieżących rzeczy do zrobienia”.
  2. Posługiwanie się wyłącznie swoją listą – praca według listy codziennych zamierzeń i działań.
  3. Zapisywanie zadań, rozpoczynając od tych najważniejszych.
  4. Wybranie systemu zarządzania czasem (spośród różnorodnych notesów elektronicznych, organizerów i programów komputerowych przeznaczonych do zarządzania swoim czasem).
Zarządzanie czasem to także ustalanie priorytetów, ważności celów i zadań. Należy zacząć od ustalenia tego, co ma mniejsze lub większe znaczenie. Tu nieodzowne jest przyjrzenie się własnej hierarchii wartości, zajrzenie w głąb siebie.
Techniki oszczędzania czasu – koncentracja na najważniejszym, tym, co chce się w życiu osiągnąć, nauka, jak się nie rozpraszać.
To co istotne to nauczenie się, jak nie odkładać ważnych spraw na później, wypracowanie w sobie poczucia ważności spraw, które trzeba od razu załatwić. To jedne z najważniejszych wyzwań w zarządzaniu czasem. Nawyk odkładania spraw na później wymaga samodyscypliny, dużego wysiłku i determinacji.
Zarządzanie czasem w kontaktach z ludźmi – nieporozumienia słowne, nieporozumienia co do obowiązków prowadzą do spadku wydajności pracy, rozgoryczenia i niezadowolenia.
Nie da się kierować czasem. Kierować można tylko sobą, swoimi myślami i czynami. Zarządzanie czasem to kierowanie życiem, a prawidłowe „wykorzystywanie czasu wymaga samokontroli, samopoznania i samodyscypliny. Techniki i metody zarządzania własnym czasem należą do umiejętności nabywanych przez praktykę i ćwiczenia" [1].
Rozsądne korzystanie z czasu to styl życia, źródło tego, co chce się uzyskać, a dobre radzenie sobie z czasem daje możliwość przezwyciężenia ograniczeń.

1. Tracy B.: Zarządzanie czasem. MUZA SA, Warszawa 2013, s. 234.


Źródło: na podstawie Tracy B.: Zarządzanie czasem. MUZA SA, Warszawa 2013.