Nowe wytyczne dla kleszczowego zapalenia mózgu

Nowe wytyczne dla kleszczowego zapalenia mózgu
Na ostatnim, wspólnym kongresie dwóch największych europejskich stowarzyszeń neurologicznych – European Federation of Neurological Societies (EFNS) i European Neurological Society (ENS) – w Stambule, które już oficjalnie połączyły się w Europejską Akademię Neurologii, opublikowano wytyczne dotyczące diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).
Autorzy wytycznych, wśród których znaleźli się neurolodzy oraz specjaliści chorób zakaźnych, oparli się na ponad 200 wybranych pracach, dostępnych w medycznych bazach danych. Kleszczowe zapalenie mózgu jest jedną z najczęstszych chorób odzwierzęcych, z poważnymi powikłaniami i wysoką śmiertelnością wśród zakażonych. Zagraża głównie osobom pracującym lub przebywającym w rejonach leśnych. Polska należy do krajów wysokiego ryzyka KZM, podobnie jak i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosja. Dostępne i zalecane są szczepienia przeciwko KZM.

Przy podejrzeniu KZM rekomenduje się oznaczanie swoistych przeciwciał w surowicy, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) oraz, jako słabsze zalecenia, diagnostykę PCR oraz badanie RM mózgu i rdzenia kręgowego. Zalecane postępowanie z chorym to przyjęcie na oddział intensywnej terapii, z monitorowaniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego i ciśnienia perfuzji oraz temperatury, a także ciągłym elektroencefalogramem. Leczenie przeciwwirusowe raczej nie jest zalecane, podobnie jak leki immunomodulujące. Wytyczne wypowiadają się także za lub przeciw określonymi formami leczenia objawowego. W celu profilaktyki KZM autorzy zalecają szczepienie dzieci powyżej 1. roku życia w regionach endemicznych oraz osób o wysokiej ekspozycji związanej z wykonywaną pracą lub podróżujących do regionów o wysokim ryzyku zakażenia.

Opublikowane wytyczne to pierwsze oficjalne zalecenia dla kleszczowego zapalenia mózgu i są odpowiedzią na rosnącą niestety zapadalność na tę chorobę, zwłaszcza w naszym rejonie Europy.

następny artykuł